Blok občanské a ekologické publicistiky. Skončí miliardy určené na obnovu lesů v žaludcích spárkaté zvěře?

Nedej se plusLesní hospodařeníLegislativa

Přemnožená spárkatá zvěř ničí v České republice až 70 %, někdy si téměř 100 % nových výsadeb listnáčů a jedlí. V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu novely zákona o myslivosti, která by měla z velké části eliminovat průlomovou novelu lesního zákona č. 314/2019 Sb., kterou Poslanecká sněmovna přijala na podzim roku 2019.

Podle ní by se plán lovu zvěře odvozoval od míry škod na obnovy lesa. Tento poslanecký zákon byl velkým posunem vpřed a paradoxem zůstává, že v době, kdy ani neoschla razítka na pokrokové novele lesního zákona 314. a kdy ještě tento zákon neplatí (má platit až od počátku roku 2022) Ministerstvo zemědělství na podnět myslivecké lobby navrhuje „novelu„ novely, která by progresivní změny z novely z podzimu 2019 z velké části eliminovala.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD
ŽánrDokument