Spolek Živá voda a Broumovský klášter se v povodí Zdoňovského potoka pustili do projektu, který má pomoci zadržet vodu v krajině, ochladit celý region a vyrovnávat dopady klimatické krize

Nedej se!ZemědělstvíCo se daří

Kopání tůní, rušení starých meliorací, navrácení meandrů kdysi narovnaného toku. Práce probíhají několik let a výsledky už jsou dnes měřitelné. Je to první projekt takového rozsahu v ČR. Vzniklé know how se nyní jeho tvůrci snaží prosadit na celostátní a evropské úrovni. Člen sdružení Živá voda Jiří Malík je členem parlamentní komise připravující změnu legislativy o půdním a vodním hospodaření. Zaškoluje lokální koordinátory vládních projektů i v poslanecké sněmovně při zasedání komise. „Pokud se nám podaří na celém území ČR realizovat model Zdoňov, objem zádrže vody v ČR bude 1,5krát větší, než je objem všech 165 přehrad.“ tvrdí Malík. Přitom veřejné mínění se pozvolna začíná odvracet od dosavadních způsobů řešení problému s nedostatkem vody – tedy od budování přehrad, a čím dál více lidí vítá model zadržování vody přímo v krajině.

Tomáš Kratochvíl
dokumentarista

Tomáš Kratochvíl

* 1983


Stopáž25 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD
ŽánrDokument