Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument na ekologické téma, Nedej se plus a Občanské noviny

Kryptozoologie je mezní obor zoologie zabývající se živočichy (kryptidy), o jejichž existenci nemá věda zatím žádné nezvratné důkazy. Známe je pouze z vyprávění domorodců, pozorování cestovatelů, historických záznamů, legend, či přímo v podobě jejich stop, zvuků apod. Pro mnohé je to obor známý především díky opočlověku Yettimu, Lochneské příšeře nebo červu Olgoj chorchoj, její záběr je ale mnohem širší. Kromě mýtických a bájných zvířat se zabývá možností přežití různých živočichů z nedávných i dávných geologických dob, či sběrem a vyhodnocováním záznamů z náhodných pozorování neznámých zvířat. Výskyty těchto tvorů jsou hlášeny nejčastěji z odlehlých oblastí Afriky, Jižní Ameriky, Sibiře, ale i z menších rychle miznoucích biotopů. Do úvahy přicházejí ne jenom drobní živočichové (hmyz, plazi i drobní obratlovci), kteří bývají objeveni a popsáni při různých expedicích, ale i velcí savci. Popsání nového živočišného druhu je emočně atraktivní fenomén, který má ve vědě přesná pravidla. Kryptid se stává vědeckým objevem až po doložení těla zvířete, které se dále vědecky zkoumá (morfologicky i geneticky). V kryptozoologii ovšem do značné míry není jisté nic, ani existence tvora, ani jeho neexistence. Až do předložení důkazu se počítá pouze s pravděpodobností. Mnozí zoologové kryptozoologii jako vědu neuznávají, někteří skeptici ji dokonce označují za pseudovědu. Ukazuje to ale spíš neochotu tradičních vědních oborů přijmout alternativní přístupy tohoto druhu. V kryptozoologii, jako v každém vědním oboru, se sice občas setkáváme s omyly a podvody, ale i s vítězstvími, které nám umožnily vědecky popsat množství nových druhů, jako jsou např. kopytníci Saola, Okapi, Tapýr čabrakový, Pekari wágnerův, Hrošík liberijský, z opic Gorilu horskou, Šimpanz bonobo, Orangutan tapanulijský, nebo pravěkou rybu Latimerii a mnohé jiné. Bohužel, ztrátou přirozeného prostředí přicházíme o mnoho známých a běžně rozšířených živočišných druhů, přicházíme ale i o druhy, které jsme ještě poznat nestihli.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD
ŽánrDokument