Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusKlimatická změnaZnečištění ovzduší

Ministerstvo dopravy pravidelně vypracovává strategie výstavby dopravní infrastruktury České republiky, do kterých zapracovává i sekci o životním prostředí. Kolik se toho ale ze strategií promítá do reality? Evropská unie tlačí na členské státy, aby do roku 2030 převážely až třicet procent nákladu po železnici. Tento ekologičtější způsob dopravy je však u nás zatím oproti jiným druhům dopravy finančně znevýhodněný. Podaří se to v době sílící klimatické krize zvrátit?

Stopáž18 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD
ŽánrDokument