Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument na ekologické téma, Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Co se daří

Letní filosofická škola, trvající již dvacet osm let, je nejvýznamnějším českým každoročním setkáním filozofů s přírodními a sociálními vědci, historiky a religionisty. Letos proběhla na faře ve Velkých Losinách a tématem byl smysl, který se stal i hlavním klíčem koncepce filmu. Jelikož nelze mít ambici pojmenovat smysl jakéhosi všehomíra, film se zaměřuje, kromě samotných filozofů a vědců, také na místní občany, vykonávající činnosti, které jim samotným dávají smysl. Uvidíme pracovnice a pracovníky místní ruční papírny, malého pivovaru, nebo faráře, jenž provozuje malou ekologickou farmu. LFŠ je pak místem práce filozofů, a také agorou, intenzivním setkáním myšlení odlišných perspektiv.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument