Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument na ekologické téma, Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Ochrana zvířat

Aplikace LOVCI VÁŽEK vznikla za podpory specifického vysokoškolského výzkumu na Ostravské univerzitě. Je produktem společné práce Katedry biologie a ekologie, Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a Katedry informatiky a počítačů. Prvotní nápad na vytvoření této aplikace vznikl již před 5 lety a jeho autorem nebyl nikdo jiný než zpěvák, fotograf a student Katedry biologie a ekologie Dan Bárta.

Společným úsilím se podařilo vytvořit aplikaci určenou k identifikaci a monitoringu vážek, jejímž hlavním účelem je nejen popularizace tohoto řádu hmyzu a přírody jako takové u široké veřejnosti, ale rovněž její zapojení do sběru dat, v rámci aktivit označovaných jako občanská věda, neboli citizen science.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument