Prosadí těžař navzdory obyvatelům Jižní Moravy těžbu štěrkopísků nedaleko významných zdrojů podzemní vody?

Nedej se plusKontroverzní výstavbaDistribuce vody

Dvanáct let usiluje těžařská firma Františka Jampílka o povolení těžby štěrkopísků v nivě řeky Moravy. Nedaleko Uherského Ostrohu na místě úrodných polí by měla vzniknout třiceti hektarová těžební jáma, která by se brzy zaplnila vodou. Vodárny a obyvatelé Jižní Moravy protestují proti povolení těžby, podle řady odborníků by mohl být ohrožen jeden z největších zdrojů podzemní vody na Moravě. Niva řeky Moravy bývá často postižena povodněmi a lidé se obávají, že otevřená hladina štěrkovny umožní průnik cizorodých látek do podzemní vody…

Petici proti těžbě podepsalo čtrnáct tisíc obyvatel regionu a na jaře 2018 proběhlo v Senátu ČR veřejné slyšení a projednání petice „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“. Věc je sporná, protože k projektu těžby štěrkopísků Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko a stále je obhajuje. Naopak Senát se vyslovil pro přehodnocení studie EIA, protože hydrogeologické studie několika firem včetně posudku České geologické služby upozornily na řadu chyb a nedostatků studie EIA.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2018
 P ST
ŽánrDokument