Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. „Vše kolem mne jako já žije, cítí“ je dokument o Šumavě, Josefu Váchalovi a současné reflexi jeho díla a myšlenek, dotýkajících se vztahu člověka a divoké přírody. Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Co se daří

Malíř, dřevorytec, sazeč, tiskař, spisovatel a básník Josef Váchal patřil mezi nejosobitější umělce 20. století. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo, v němž pozoruhodné místo zaujímá monumentální autorská kniha, jakýsi novodobý kodex věnovaný Váchalově veliké lásce – Šumavě.

Josef Váchal, bytostný tulák a poutník, vydal v Šumavě umírající a romantické trvalé svědectví o prastaré tváři Šumavy, o její neopakovatelné mizející kráse. Vyjádřil tu své obavy o osud šumavské divočiny a zároveň výtvarně i literárně zachytil prožitek sounáležitosti s okolní přírodou a světem tvořivých přírodních sil. Váchalova stěžejní kniha i jeho celoživotní nezpochybnitelný úžas nad přírodou se pro určitý okruh lidí staly vzorem, jak vnímat živoucí svět kolem nás a jakým způsobem se k němu vztahovat. Jeho dílo na Šumavě ožívá, propojuje lidi a inspiruje k vlastní tvorbě. V podtextu všech těchto aktivit nalézáme nejen radost z tvorby a setkávání, ale i vyjádření životního postoje, který přírodu, a zejména tu divokou, považuje za nedílnou a nezbytnou součást lidského života. Nalézáme tu zárodek nového příběhu, příběhu spolubytí, v němž hraje příroda opět roli našeho domova, rodiny, která nás živí, inspiruje a o kterou musíme zároveň pečovat.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument