Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument Kulturní namátkou? přibližuje spletité rozhodování okolo revitalizace Nákladového nádraží Žižkov a přes všechny bohulibé úmysly zúčastněných politiků, urbanistů, architektů a developerů znovu pokládá neodbytnou otázku: co s ním? Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Nákladové nádraží Žižkov

Výjimečná lokalita Nákladového nádraží Žižkov se stala příkladem nekompetentního rozhodování o revitalizaci velmi zajímavé a hodnotné industriální zóny nacházející se v historické čtvrti Žižkov, nedaleko širšího centra Prahy. Díky tlakům občanských iniciativ byla před demolicí zachráněna ojedinělá funkcionalistická budova nákladového nádraží (rok vzniku 1928–36) tím, že byla v roce 2013 prohlášena kulturní památkou.

Od roku 2014 je zpracováván management plán, který připomínkují členové pracovní skupiny Memoranda o budoucím využití Nákladového nádraží Žižkov /Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 3, České dráhy, Sekyra Group, Central Group/. Institut plánováni a rozvoje hlavního města Prahy od konce roku 2014 zařadil do koncepce nového metropolitního plánu i rozvoj tohoto území a začal připravovat mezinárodní urbanistickou soutěž na nový koncept lokality a současně i soutěž na revitalizaci budovy. Bohužel v prosinci 2016 se veškerá jednání, která směřovala k vypsání mezinárodní urbanistické soutěže na lokalitu a soutěže na revitalizaci budovy zastavila. Důvodem je změna vlastníka 1/3 pozemků, kterým se stala místo Discovery Group společnost Central Group. Tato společnost nemá zájem, aby se území rozvíjelo jako jeden homogenní a ojedinělý urbanistický celek a tím paralyzovala dohodu zbylých účastníků. IPR Praha byl připraven vypsat obě mezinárodní soutěže, avšak v současnosti se hledá politická dohoda na Hlavním městě Praze a Městské části Praha 3, aby si podmínky nediktoval developer, ale město, které je odpovědno za kvalitní urbanistický rozvoj. Zodpovědní politici se neumí shodnout, jakým způsobem pokračovat.

Paradoxem je, že jejich vlastní organizace IPR má připraveny podklady a směr dalšího vývoje, avšak musí čekat na politické rozhodnutí nadřízených orgánů. Tím opět dochází k další prodlevě, která demonstruje komplikovaná rozhodování o budoucím rozvoji Prahy. Na rozdíl od Vídně, Kodani, Hamburku, Amsterdamu a dalších významných kulturních metropolí Evropy.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument