Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Nedej se plusKontroverzní výstavba

Velkolepý plán výstavby přehrady Skalička u Teplic nad Bečvou pochází již z roku 1955. Tehdy měla přehrada zásobovat vodou koridor Dunaj – Odra – Labe či jadernou elektrárnu Blahutovice. Ideu výstavby údolní nádrže vzkřísilo v roce 2015 ministerstvo zemědělství v souvislosti s opatřeními proti suchu. Stavba zasahující území sedmi katastrů má začít v roce 2023, pojmout má 35 miliónů kubíků vody a stát 3,5 miliard korun.

Ministerstvo zemědělství i investor, kterým je Povodí Moravy, tvrdí, že přehrada ochrání před povodněmi až 100 000 lidí. Ekologové a odborníci sdružení v platformě Spojená Bečva však o většině jejích funkcí pochybují. Poukazují na fakt, že protipovodňová funkce velkých přehrad se dnes jeví jako sporná. U řek se štěrkonosným charakterem jako je Bečva může navíc pod přehradou docházet k tzv. efektu „hladové vody“, tedy k erozi říčního dna, snižování hladin podzemních vod a k nedostatku vody ve studnách, ohrožení silnic, mostů a jezů. Odborníci z platformy Spojená Bečva proto vypracovali alternativní variantu tzv. suchého bočního poldru. Ten by na rozdíl od přehrady neovlivnil chod štěrků, minimalizoval by zásah do Evropsky významné lokality Hustopeče – Šterkáč a neohrozil vzácný biotop: lesy s mrtvým dřevem, které za povodní vodu absorbují, za sucha ji vydávají, a tím fungují jako prevence v boji proti povodním i proti suchu.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD
ŽánrDokument