Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. V dokumentu Pouť krkonošská se vypravíme cestou Karla Hynka Máchy pěšky napříč Čechami z Prahy na Sněžku. Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Co se daří

Roku 1833 vykonal Karel Hynek Mácha se svým přítelem Eduardem Hindlem pěší pouť z Prahy na Sněžku. Cesta měla hluboký vliv na Máchovo básnické dílo i jeho zrání jako člověka. Svým činem zároveň vetkl do české krajiny předobraz poutnické cesty s příběhem osobní proměny a sebepřekročení. I proto dodnes láká poutníky k následování.

Putování na Sněžku po stopách Karla Hynka Máchy pořádá každým rokem na sklonku léta kunsthistorik a etnograf Jiří Zemánek společně s přáteli ze sdružení Pilgrim. Devítidenní pouť podává průřezový obraz o charakteru české krajiny a nabízí ojedinělou příležitost k setkávání s lidmi, kteří v krajině žijí a pečují o ni. Máchovské putování je též poctou básníkům, kteří se obraceli k mimo-lidskému světu a ve své poezii tematizovali oduševnělou povahu živé země. Je procesem vědomého tvoření, ponorem do nitra i možností, jak oživit tichý dialog s krajinou, jak navázat pouto s přírodou a vědomě jí jednou za čas poděkovat. Přidejte se i vy, opět příští rok koncem srpna.

Karel Hynek Mácha
básník a prozaik

Karel Hynek Mácha

* 16. 11. 1810

† 6. 11. 1836


Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD
ŽánrDokument