Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument Zápas o mongolský les o unikátním česko-mongolském projektu zabývajícím se pokusem o záchranu a obnovu tamních lesů. Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Lesní hospodařeníZahraničíCo se daří

Dnešní Mongolsko se potýká s mnohými ekologickými problémy. Jedním z nich je ubývání a devastace lesů. Hlavními příčinami jsou globální změna klimatu a požáry. Méně známou skutečností je fakt, že velkým problémem je zejména pastevectví a divoká těžba lesa v severních oblastech Mongolska.

Film seznamuje s tříletým česko-mongolským projektem, který má přispět k rozvoji lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin. Úkolem 20členného týmu českých odborníků je navrhnout trvale udržitelný management obhospodařování lesů, včetně zachování, resp. znovuobnovení původní biodiversity v místech zdevastovaných lesů. Cílem projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou je uplatnit historické zkušenosti středoevropského lesnictví v rozvíjejícím se mongolském hospodářství.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument