Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. V dokumentu Prosba o milost uvidíme, jak pod rouškou obnovy či revitalizace postindustriálních ploch dochází až příliš často k ničení biotopů ohrožených druhů a k velkoplošné likvidaci biodiverzity. Nedej se plus a Občanské noviny

Postindustriální stanoviště jsou člověkem vytvořená místa, kde se ke slovu opět dostávají přírodní procesy a tvoří se specifická společenstva. Při ekologické obnově je po skončení těžební nebo průmyslové činnosti lokalita ponechána svému vývoji, který může být opatrně usměrňován tak, aby se na ní vyvinula ochranářsky a zároveň esteticky hodnotná příroda. Protikladem jsou technické rekultivace, kdy je cílový stav předem vyprojektován a uměle vytvořen, obvykle zavezením úrodným substrátem a osázením dřevinami nebo osetím komerčními směsmi bylin. Cílovým stavem může být zemědělská půda, les, rekreační plocha nebo jakási „umělá příroda“. Četné odborné studie ukazují, že ekologická obnova je možná na drtivé většině postindustriálních stanovišť, a je rovněž významně levnější. Dává přitom vzniknout i nesrovnatelně biologicky cennějším stanovištím, často osidlovaným ohroženými druhy organismů.

Dokument byl natočen v úzké spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v Českých Budějovicích a ukazuje různé postupy rekultivací postindustriálních stanovišť. Poskytuje také důkaz, že rekultivace, když je provedena neodborně, není k ničemu a míjí se spolehlivě se svým záměrem.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument