Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument 1:50 000 000 světa o výstavě EXPO v Miláně 2015, Nedej se plus a Občanské noviny

Co zjistíme o světě, jeho stavu a výzvách budoucnosti, když jej budeme číst skrze světovou výstavu EXPO? Co pět let se setkávají národní státy, aby na vybrané ploše 1,1 milionu metrů čtverečních vytvořily dočasný model světa, který umí, anebo alespoň se částečně chce, vyrovnat s globálními, ekologickými a sociálními výzvami. EXPO 2015 v italském Miláně se chtělo pokusit řešit výživu lidstva. Aneb „Jak nakrmit planetu“ – což předpokládá poněkud širší zájem než o sebe sama. Mají naše státy nějakou schopnost aspoň částečně k takovému problému přistoupit? Může vůbec na poli jednotlivých států vzniknout něco, co má globální charakter a dosah? Anebo EXPO ukazuje, že hra na národní státy je z hlediska globálních výzev spíše neefektivní folklór? Světové mocnosti, nejrůznější otloukánci světového mínění, tiché vody pokroku, nečekaní hrdinové, páté kolony glóbu, i my sami v modelu světa za miliardy eur. Štáb Nedej se mnohokrát vyrazil do Milána, aby prozkoumal, co znamenají naše státy vzhledem ke světu a k budoucnosti. Jak si poradíme s vodou, ropou, lesy, genetickými modifikacemi, živočišnou výrobou, plýtváním, chudobou a hladem nebo naopak obezitou?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument