Kdo v Čechách bohatne na lesní zvěři?

Myslivost je činnost, která v sobě zahrnuje nakládání s lesní zvěří, lovectví, kynologii, lesnictví a ochranu přírody. Místo kde se myslivost vykonává, se nazývá honitba. Na ní má myslivost zajistit harmonický soulad mezi všemi obory, které obsahuje. Jedná se o stanovení stavu zvěře v honitbě, plán jejího odstřelu, obchod s trofejemi, ale i závazek náhrady škod, které zvěř způsobí na honitbě zemědělcům či lesníkům. Tato práva i povinnosti jsou upraveny zákonem o myslivosti. Na konkrétním příkladu z obce Krhanice se pokusíme zmapovat jaká je při výkonu myslivosti praxe.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument