Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Voda pro Pražany, tedy její privatizace měla jiný osud než na Moravě. Tady zasáhl do privatizace stát. Ministerstvem prosazený privatizační projekt tady zavedl tzv. francouzský model vodárenství, to znamená úplné oddělení provozní části vodárenství od její infrastrukturní (vlastnické) části. Vznikly tak dvě akciové společnosti. Provozní PVK a. s., která začala vybírat vodné a stočné od občanů a PVS a.s. jako vlastníka veškeré infrastruktury včetně ústřední čistírny odpadních vod. Stát následně odmítl předat bezplatně metropoli alespoň 51 % akcií PVK ale naopak přes FNM prodal Veolii na 15 let 66 % PVK a.s. Veolia pomocí různých kliček a spolupráce s některými zastupiteli města drží dnes 100 % akcií PVK a.s. a to až do roku 2028. Její průměrný zisk, který jde do zahraničí, činí ročně 0,5 miliardy korun a Praha, tedy PVS a.s., nemá ani na rekonstrukci ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Na každého Pražana tak čeká zaplatit až do roku 2028 ve vodném a stočném navíc cca 20000 Kč. Jak je to možné a co s tím?

Stopáž18 minut
Rok výroby 2015
 P ST
ŽánrDokument