Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Soumrak moravské Amazonie – nejvzácnější a nejrozsáhlejší lužní les České republiky je ohrožen, Nedej se plus a Občanské noviny

Moravská Amazonie, neproniknutelné lužní lesy nad soutokem řeky Moravy a Dyje, jsou ohroženy masivní těžbou dřeva. Přitom některé stromy jsou němými svědky dob Marie Terezie. Celá oblast Soutoku zůstala ušetřena masivního kácení díky hranicí s Rakouskem. Po roce 1989 se tady rozšířila těžba a vznikla tady jedna z největších honiteb v republice. Přestože zde hospodaří státní lesy – Lesy ČR a.s., byly zde vykáceny stovky hektarů starých porostů, stromy, které pamatovaly napoleonské války. Podobný lužní les najdeme kolem Dunaje pod Vídní, ten měl být v osmdesátých letech zničen přehradou. Pod tlakem veřejného mínění byly plány na výstavbu přehrady zrušeny a celý lužní les mezi Vídní a Hainburgem byl vyhlášen jako národní park Donauauen. Půjdeme stejnou cestou?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument