Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Zabij bobra, zachráníš strom – dokumentární film o situaci bobří komunity v české přírodě, Nedej se plus a Občanské noviny

Film chce zmapovat skutečnou situaci bobří komunity v české přírodě a hledat řešení, která neznamenají nesmyslné zabíjení zvířat. Do hrází se dají zabudovat fólie, stromy se dají oplotit, atd. A jedním z dalších možných řešení je odchyt bobrů v lokalitách, kde nejvíce vadí a jejich převoz do míst, kde nebudou na obtíž, např. do vojenských újezdů. Právě zachycení tohoto odchytu, tedy napínavé a často dramatické akce, tvoří dějovou kostru filmu. Odchyt ovšem neprobíhá z důvodů převozu bobrů, ale jako součást rutinního monitoringu stavu zvířat v dané lokalitě, vyšetření jejich zdravotního stavu, očipování, atd. Dokument zároveň ukazuje i mimořádně zajímavý a divácky atraktivní způsob života bobrů. V konkrétní i obecné rovině pak přináší zamyšlení nad problematikou navracení dříve vyhubených živočišných druhů do původního prostředí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument