18 minut

Malý velký zabiják

Obsah dílu

Stopáž8 minut
Další díl
Amazóna

Přehled dílů

1307 dostupných
Stopáž19 minut

Jedy nad hlavou

V kopci nad rodinnými domy v Nelahozevsi jsou uloženy desítky tisíc sudů s nebezpečnými látkami. Jde o starou ekologickou zátěž, kterou sem navozila bývalá chemička v Kralupech. V některých studnách se objevily vysoce nebezpečné karcinogenní látky.

5. 2. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Selhání na Kokořínsku

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj je známá jedinečným charakterem pískovcových skal. Jenže v posledních dvaceti letech se zde rozmohlo budování nelegálních tábořišť a příbytků pod převisy skal. Situace už se stává neudržitelnou.

29. 1. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Pro dohodu na žebrotu

V roce 2020 došlo na sjezdovkách hory Ještěd ke kácení, proti kterému se veřejně postavili místní občané, ekologické organizace, ale i někteří politici. V sázce bylo sedm hektarů lesa. Odpůrci ale nakonec své námitky stáhli, a to zejména z toho důvodu, že došlo k podepsání memoranda, podle nějž se areál neměl dále rozšiřovat mezi svou tehdejší výseč.

22. 1. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Model živá krajina

Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí sdružení. Má dlouholeté zkušenosti s revitalizacemi přímo v terénu i ochranou kvality povrchové vody, procesem EIA, lesnictvím, zemědělstvím, odpadovou problematikou, ochranou přírody (spec. avifauny), práva na úseku životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

15. 1. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Referendum na Dobříši

V lednu se bude na Dobříši rozhodovat nejen o prezidentovi, ale také o budoucnosti města. Město totiž čeká místní referendum. Na příkladu Dobříše ukážeme, jak je ve skutečnosti těžké v Česku místní referendum opravdu prosadit, i když na něj mají občané z ústavy i zákona právo a splní předepsané podmínky. Celý příběh začal v místní části Brodce, kde se chystá satelitní zástavba, se kterou obyvatelé nesouhlasí.

11. 12. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Rybáři troubí na poplach

Letos v červenci a srpnu došlo k opakovanému masivnímu úhynu ryb na řece Dyji pod nádrží Nové Mlýny na Moravě. Dle místních rybářů z Moravského rybářského svazu, se mohlo takovému úhynu předejít, kdyby příslušné vodoprávní úřady a Povodí Moravy, jako správce toku, konali a vypouštěli vodu do řeky jinak, než přes místní vodní elektrárnu.

4. 12. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Přehrada načerno

Co bude dál s novou vodní nádrží v lyžařském areálu ve Velkém Vrbně, která nemá doposud stavební povolení?

27. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Příroda nebo koridor

Obyvatelé Velkých Popovic a přilehlých obcí protestují proti nesmyslnému umístění nové lokální železniční tratě do centra přírodního parku, navíc mimo obydlené území. Podle ochránců přírody by to znamenalo zánik parku. Petici proti záměru podepsalo téměř 2000 obyvatel a požadují variantní řešení. Případ je podle právníka zajímavý v tom, jak odhaluje systémové vady a nezájem kompetentních úřadů hájit veřejný zájem.

20. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Svoboda znečišťovat

Ostrava a její okolí patří mezi nejvíce znečištěná místa v Česku. Zásadní je samozřejmě obezřetnost státních orgánů při povolování jakýchkoliv dalších zdrojů znečištění, velmi důležitá je ale i důsledná kontrola stávajících provozů, případně tlak na jejich transformaci, aby byly pro své nejbližší okolí co nejméně rizikové. V reportáži si to ukážeme na detailu provozu koksovny v Přívoze.

13. 11. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Další mokřad v ohrožení

V Příbrami na Nové hospodě se nachází mokřadní louka, která je už dvacet let (od roku 2002) v územním plánu vedená jako rozvojová plocha.

6. 11. 2022 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám