Přinese nový Metropolitní plán Prahy občanům ochranu veřejných zájmů? Režie J. Gasiorovič

Již třetím rokem se připravuje pod vedením současného primátora hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka nový územní plán, který vzniká pod názvem Metropolitní plán. Strategický dokument rozvoje hlavního města s názvem „Metropolitní plán Duch plánu“ obsahuje 10 zásadních tezí k obrazu města. Pořad se bude věnovat těmto zásadám a pokusí se na konkrétních případech přiblížit, co bude znamenat aplikace těchto tezí na harmonický rozvoj hlavního města a skutečné lokality v jeho městských částech.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD
ŽánrDokument