Další příběh ohrožené přírody a lidí

Energetický regulační úřad vyhlásil v letošním roce ústy své prezidentky Ing. Vitáskové STOP podpoře nových obnovitelných zdrojů energie. Údajně k tomuto kroku úřad přistoupil, aby zabránil snižování konkurenceschopnosti českých firem na Evropských trzích a chránil peněženky obyvatel této země. Podle oponentů nemá tento krok žádné opodstatnění. Na ceně energií se podílí distribuční poplatky, které má ERU hlídat 48 %, zatímco podpora obnovitelných zdrojů pouze 11 %. Vzniklo tady podezření, že se paní Vitasková snaží, po poradě s panem prezidentem, obnovitelné zdroje v očích veřejnosti pošpinit. Podezření posilují i časové souvislosti, neboť ERU vystoupil se svým prohlášením dva dny před hlasováním sněmovny o zákonu na podporu obnovitelných zdrojů. Výrok je údajně i v příkrém rozporu s Národním akčním plánem, podle kterého má být podíl obnovitelných zdrojů do roku 2020 na hrubé konečné spotřebě energie v České republice ve výši nejméně 13 %. Tohoto cíle nelze při zastavení podpory obnovitelných zdrojů dosáhnout. Prezidentka ERU ale tvrdí opak. Oponenti se tedy ptají, podle jakých konkrétních dat předpokládá ERU, že dojde celkově k dosažení plánovaných hodnot roku 2020 v OZE ještě v letošním roce?

Stopáž16 minut
Rok výroby 2012
 P ST
ŽánrDokument