Další příběh ohrožené přírody a lidí

Vláda schválila v letošním roce z podnětu ministerstva dopravy 20. ledna takzvanou „Superstrategii“ rozvoje dopravní infrastruktury pod pseudonymem „green paper“. Tato nově vydaná STRATEGIE DOPRAVY obsahuje především současné priority vlády v oblasti rozvoje dálniční sítě. Ve schváleném dokumentu jsou ale, jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025, opět zahrnuty stavby i těch dálničních tahů, které byly v minulosti pro drtivou kritiku veřejnosti z priorit ČR vyřazeny. Mezi žhavé priority byla opět zařazena i stavba dálnice D3, kterou v její takzvané stabilizované variantě v minulosti mnohokrát odmítli starostové obcí jak z Posázaví, tak i Benešovska. A právě v tomto případě se nejspíš shodou okolností jednání o dopadech stavby D3 na životní prostředí uskuteční již 31. ledna 2011 v Benešově u Prahy. Zajímalo nás, co se na trase i stavbě D3 změnilo, aby byla přijatelná pro veřejnost i dotčené obce v regionu.

Stopáž16 minut
Rok výroby 2011
 P ST
ŽánrDokument