Další příběh ohrožené přírody a lidí

Počátkem roku jsme informovali veřejnost, že Ministerstvo zdravotnictví, v čele s hlavním hygienikem Michaelem Vítem, se snaží v souvislosti s novelizací nařízení vlády 148/2006 o hygienických limitech hluku, které se mělo harmonizovat s pravidly EU, navýšit v zájmu dálniční lobby hlukové limity ve vnějším nechráněném prostoru až o 10 db. Změna limitů díky odporu veřejnosti a falešným informacím o požadavcích EU neprošla a vláda se dokonce návrhem ministerstva zdravotnictví na doporučení zdravotního výborů poslanecké sněmovny nezabývala. Jenomže pan Michael Vít si k prosazení zájmů dopravní lobby našel typickou českou uličku.

Stopáž16 minut
Rok výroby 2011
 P ST
ŽánrDokument