Další příběh ohrožené přírody a lidí

Českou republiku zasáhlo několik katastrofálních povodní. Reálná protipovodňová opatření ale zůstávají stále na papíře. Díky fondům Evropské unie je stále ještě dostatek prostředků na protipovodňová opatření. Jen v Operačním programu životního prostředí na optimalizaci vodního režimu krajiny může být čerpáno několik miliard korun. Zatím velká část prostředků, téměř devadesát procent, byla čerpána na stavbu a odbahnění rybníků. Mohou rybníky plné vody a kaprů zmírnit povodňové vlny? Je stát schopen kontrolovat, zda rybníky budované za veřejné prostředky nejsou jen dobrým podnikatelským záměrem?

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 P ST
ŽánrDokument