Další příběh ohrožené přírody a lidí

V oblasti soutoku mezi Moravou a Dyjí se zachoval unikátní lužní les, kde přežívají staleté duby, jasany a jilmy. Staré porosty jsou ideálním domovem stovek chráněných živočichů a rostlin. Tuto oblast ohrožuje intenzivní lesní hospodaření: kácení porostů, celoplošné frézování pařezů a chov vysoké a černé zvěře. Díky unikátní hodnotě území Soutoku se připravuje vyhlášení Chráněné krajinné oblasti. Okolní obce – přestože do chráněného území nebudou zahrnuty, zatím s návrhem nesouhlasí.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 P ST
ŽánrDokument