Další příběh ohrožené přírody a lidí

Ekologické zemědělství a malé rodinné farmy jsou jednou z priorit EU. Celospolečenský přínos tohoto typu podnikání je značný: pracovní místa, údržba krajiny, obnova poškozené půdy, pozitivní efekty na vodní režim, akumulaci půdního uhlíku atd. I proto ve vyspělých demokraciích je úředník farmářovi pomocníkem a rádcem.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 P ST 4:3
ŽánrDokument