Manéž Bolka Polívky

Manéž Bolka Polívky

Šašek počmáranej, jeho hosté a dojemně pitomá show.