Ač je jméno Václava Havla stálicí veřejné intelektuální diskuse, jeho dramatická tvorba jako by z prostředí českého divadla mizela. Není jeho dílo dost nadčasové? Nemá jeho absurdní drama co říci? Hosty jsou divadelní režiséři V. Morávek a B. Rychlík

Obsah dílu

Přehrát vše

V říjnu by se Václav Havel dožil osmdesáti let, v prosinci to ale bude pět let, co zemřel. Jméno Havel z veřejného prostoru nezmizelo, ale zůstává převážně v politické rovině – jako symbol určitého druhu politiky, ale hlavně příklad určitého eticky motivovaného postoje. Ve stínu naopak zůstává Havlovo dílo dramatické. Zatímco po roce 1989 česká divadla zaznamenala boom Havlových her, dnes se hrají pochopitelně mnohem méně. Proč se ale k Havlovi vůbec vracet? Čím jsou jeho hry tak výjimečné? Neukazuje se nakonec, že i Havlova tvorba je spíše pevnou součástí poetiky 60. let než nadčasovým dílem, jako tomu je třeba u jiného představitele absurdního dramatu Samuela Becketta? A také mnohem závislejší na dobovém kontextu? Zkrátka a dobře: může ještě Havel dnes mluvit aktuálně a pokud ano – jak? Jak a proč hrát Havla v roce 2016? Hosty Konfrontací Petra Fischera jsou divadelní režiséři Vladimír Morávek a Břetislav Rychlík, kteří v minulosti – i té nedávné – Havlova dramata inscenovali.

Vladimír Morávek
scenárista, režisér

Vladimír Morávek

* 9. 4. 1965


Břetislav Rychlík
režisér, scénárista, herec, pedagog

Břetislav Rychlík


Václav Havel
prezident, dramatik

Václav Havel

* 5. 10. 1936

† 18. 12. 2011


Stopáž29 minut
Rok výroby 2016
 P ST