S kauzou proslulého autonomního centra Klinika se pozornost veřejnosti opět upřela na aktivismus coby hybnou sílu společenské změny. Činí ho propojení s uměním účinnější? A má se k tomu umění využívat? Hosty jsou aktivistky a umělkyně Martina Malinová a Tamara Moyzes

Obsah dílu

Přehrát vše

Umění mělo vždy politický rozměr, protože buď odráželo struktury daného mocenského paradigmatu nebo tyto struktury narušovalo. Ne vždy to umělci dělali cíleně, politika bývala v jejich dílech takříkajíc mimochodem. Dnes se z politického umění stává nejen program tvorby, ale dokonce je chápáno jako umění proměňující společnost – aktivistické umění. Dalo by se tu parafrázovat Marxovu slavnou větu: umění doposud svět pouze vykládalo, je na čase jej měnit. Proč by dnes umělec měl být aktivista? Jakými způsoby se to dělá? Neztrácí umělec něco ze své svobody, když se často vydává do služeb konkrétní politické ideologie? A jak se tedy daří uměním měnit svět? Konfrontace Petra Fischera tentokrát s jednou z tváří autonomního centra Klinika Martinou Malinovou, která je zároveň studentkou FAMU a básnířkou a Tamarou Moyzes, známou izraelsko-slovenskou umělkyní, která se soustředí na menšiny, xenofobii a lidská práva zejména prostřednictvím videoartu a vpádů do veřejného prostoru.

Stopáž30 minut
Rok výroby 2016
 P ST