Slogan o jejím vracení je dnes předmětem mediální kampaně mnoha politiků. Je to myšleno upřímně?

Nedej se plusDistribuce vody

Po rozsudku vrchního soudu v Olomouci, který rozhodl pro nezákonnost o neplatnosti smluv valné hromady Vodovodů a kanalizací Zlín, VAK Zlín, kterými převzala hospodaření s pitnou vodou včetně zisků z rukou měst a obcí firma Veolia, jsme v lednu loňského roku informovali diváky našeho pořadu, že se k obdobnému rozsudku schyluje na Kladně a jiných místech ČR.

Dnes již na Kladně nejvyšší soud rozhodl v neprospěch Veolie a pod tlakem těchto skutečností i veřejného mínění a reflexe mezi politiky se dostal do popředí slogan: „Vraťme vodu do rukou obcí a měst“. K respektu tohoto sloganu se hlásí všechny soukromé subjekty hospodařící s vodou včetně Veolie. Má to ale háček.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2018
 P ST
ŽánrDokument