Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Nedej se plusPlastyOdpadyUdržitelná spotřeba

Čína koncem minulého roku ohlásila, že omezí dovoz odpadů, zejména plastů, které doposud dovážela z Evropy. A nastal problém. V Česku se začal hromadit plastový odpad ve sběrných dvorech a nikdo neví kam s ním. Česká republika a ani Evropa nemají vybudované dostatečné recyklační kapacity, aby bylo možné vytříděný plastový odpad recyklovat v místě jeho vzniku, tedy v ČR nebo EU. K podcenění došlo právě z důvodu spoléhání na Čínu a další asijské země, které od nás náš odpad odebíraly.

Do Číny každý rok směřovalo až 80 % veškerého nevytříděného plastového dopadu z evropských zemí, který často obsahoval celou řadu nebezpečných a toxických látek. Politici si tak snadno zvykli, že náš vlastní dopad za nás řeší někdo jiný, někdo na druhém konci světa. Jenže Čína už nechce být onou popelnicí Evropy a Česká republika musí hledat jiné řešení, jak naložit s plastovými odpady.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2017
 P ST
ŽánrDokument