Co by přinesla výstavba přehrady Pěčín na říčce Zdobnici v CHKO Orlických horách? Jaká jsou rizika? Lze najít ve východních Čechách jiné zdroje pitné vody?

Nedej se plusKontroverzní výstavbaPřehrada Pěčín

V souvislosti se strategií boje proti suchu Ministerstvo zemědělství oprášilo projekt přehrady na řece Zdobnici v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Přehrada Pěčín se plánovala už v osmdesátých letech, kdy měla řešit plánovanou rostoucí spotřebu pitné vody průmyslu i obyvatel východních Čech. Stavba přehrady v hlubokém a lidskou rukou téměř nedotčeném kaňonu s hrází vysokou 80 metrů a dlouhou 332 metrů by výrazně změnila tvář krajiny a zničila evropsky významné biotopy.

Plánovaný projekt za 8 až 11 miliard má řadu odpůrců nejen z řad místních obyvatel, ekologů, ale i hydrologů. Ti tvrdí, že ve východních Čechách je vody dostatek: na severu na Náchodsku jsou bohaté zdroje podzemní vody a na jihu na Chrudimsku velké přehradní nádrže, jejichž kapacita dnes není plně využita. Navíc podle průzkumů se ve východních Čechách nalézají velké zdroje podzemní vody, Poličská a Vysokomýtská synklinála. Jedná se o velké podzemní pánve, které nejsou zatím prakticky využívány a mohly by s velkou rezervou pokrýt kapacitu zvažované přehrady Pěčín.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2017
 P ST
ŽánrDokument