Dopustí senát odstavení veřejnosti ze stavebních řízení?

Nedej se plusLegislativaStavební zákon

Správní řízení je v České republice neveřejné, a proto zákony určují, kdo se jej smí účastnit. Stavební zákon není výjimkou. Proto je stavební úřad povinen při projednávání jakékoli stavby určit okruh účastníků řízení. Když vešel v roce 1992 v platnost zákon 114/92 o ochraně přírody a krajiny, zajistil ve svém § 70 veřejnosti právo účastenství.

Ono je totiž zřejmé, že jakákoli stavba může ovlivnit životní prostředí a zákon dával veřejnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí legitimitu se ve stavebních řízení účastnit. Občané se díky tomu mohli vyjadřovat ke kácení stromů, zástavbám zeleně nebo výstavbě spalovny. Toto jejich právo bylo podchyceno i ve stavebním zákoně. Jeho § 85 zmocňoval občany ke vstupu do územních řízení a § 109 do řízeních stavebních. Podle těchto paragrafů se občané stali účastníky řízení na základě zvláštního právního předpisu. Tím byl právě § 70 zákona 114 o ochraně přírody a krajiny. Po novele stavebního zákona, kterou schválil parlament 5. 4. 2017 veřejnost o svá práva, pokud novelu do parlamentu nevrátí senát, definitivně přijde. Její účast byla ze zákona vymazána.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2017
 P ST
ŽánrDokument