Tisíce obyvatel Břeclavska a Hodonínska protestují proti povolení těžby štěrkopísku poblíž Uherského Ostrohu. Může ohrozit těžba štěrkopísku v nivě Moravy jedno z největších pramenišť v České republice?

Řadu let usiluje těžařská firma pana Jampílka o povolení těžby štěrkopísku v nivě řeky Moravy nedaleko Uherského Ostrohu. Na místě úrodných polí by měla vzniknout třiceti hektarová těžební jáma, která bude časem zaplavena. Řada hydrogeologů poukazuje na rizika kontaminace pramenišť a to především při povodních, které pravidelně postihují nivu řeky Moravy. Obávají se, že povodňová vlna by do těžební jámy přinesla toxické látky, které by pak mohly ohrozit podzemní vody. Ty jsou jímány jen několik set metrů níž do čtyřiceti studní, které zásobují kvalitní vodou přes 130 tisíc obyvatel Hodonínska a Břeclavska. Ministerstvo životního prostředí ale tyto obavy nesdílí a vydalo souhlasné stanovisko EIA k záměru těžby. Proti těžbě podepsalo petici 14 tisíc obyvatel a projednal ji i Petiční výbor parlamentu. Obyvatelé se obávají znečistění zdrojů pitné vody, prameniště se nacházejí v Bzenecké doubravě, jen několik set metrů od plánovaného dobývacího prostoru. V těchto dnech připravuje Báňský úřad stanovení dobývacího prostoru pro těžbu, obyvatelé a okolní obce – Bzenec, Moravský Písek, Uherský Ostroh s těžbou zásadně nesouhlasí. Přesto investor pokračuje ve svých aktivitách a žádá o stanovení dobývacího prostoru. Největší paradox je ten, že investor přes nesouhlas obyvatel i obcí má podle současných zákonů – podle novely Stavebního zákona určitou šanci záměr prosadit. Převládne princip předběžné opatrnosti anebo pragmatický přístup k nerostným zdrojům?

Stopáž18 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument