Matky samoživitelky a jejich děti v zoufalé situaci. Skutečné příběhy v novém dokumentárním filmu Olgy Sommerové

Devět matek a jeden otec, kteří zůstali na výchovu svých dětí sami, vyprávějí své příběhy režisérce Olze Sommerové v jejím novém autorském, společensky angažovaném dokumentárním filmu Samoživy. Ten se snaží upozornit na palčivý problém, který hrozí vyústit až v sociální vyloučení statisíců českých dětí. „To společné, co mají velké osobnosti národa s mými hrdinkami Samoživami, je jejich ženská síla,“ vysvětluje Olga Sommerová a dodává: „Se ženami točím proto, že mě fascinuje základní instinkt jejich životní volby, a to je láska. Myslím si taky, že ženy jsou v prozaickém životě statečnější než muži právě proto, že dávají přednost lásce, která často volí nevýhodná řešení. Rozhodnutí ke statečnosti sídlí v srdci, ne v hlavě. Proto se také říká statečné srdce.“

Po dokumentech o významných ženských postavách českého veřejného života, jimiž jsou Marta Kubišová (Magický hlas rebelky, který byl nominován na Českého lva za nejlepší dokument roku 2014) a Věra Čáslavská (Věra 68, taktéž nominace na Českého lva za nejlepší dokument), se Olga Sommerová v angažovaném autorském dokumentu Samoživy vrací k širšímu celospolečenskému problému a také k tématům, která jsou pro její tvorbu klíčová: mezilidské vztahy, fenomény společenského života, feminismus a postavení žen ve společnosti obecně. Pro svůj nový celovečerní dokument zvolila Olga Sommerová téma, které zasahuje do života statisíců českých domácností, v nichž na výchovu dětí zůstal pouze jeden z rodičů, přičemž ten druhý se ke svým povinnostem nehlásí. I přesto, že Česko patří v Evropské unii ke členským státům s nejvyšším podílem matek samoživitelek na celkové populaci, pociťují tyto domácnosti absenci funkčních legislativních opatření, která by usnadnila řešení jejich situace, a která by nutila otce, a v některých případech též matky, k plnění svých vyživovacích povinností.

Olga Sommerová
režisérka

Olga Sommerová

* 2. 8. 1949


Stopáž52 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument