Čtyři čerstvě dospělé dívky opouštějí brány výchovného ústavu v Počátkách, aby se za sebe naučily přebrat plnou zodpovědnost.
Režie: Linda Kallistová Jablonská.
Opouštět Počátky

Linda Kallistová Jablonská ve svém snímku sleduje, jak se za posledních deset let proměnily osudy tří dívek, které vyrůstaly ve výchovném ústavu v Počátkách, jejich sny o svobodě i realitu, které musejí čelit, ale i to, jak si samy představují vlastní budoucí rodinu. Pokračování časosběrného dokumentu o Adéle, Denise a Pavle zachycuje trnitou cestu k samostatnosti po odchodu z ústavu – vyrovnávání se s minulými křivdami, hledání práce, navazování nových vztahů, malé radosti i velká zklamání. Linda Kallistová Jablonská buduje nejen citlivý portrét trojice dívek odkázaných samých na sebe, ale zkoumá i vliv veřejných institucí na formování životních postojů mladých lidí.

Napište nám