Tři matky samoživitelky, které každodenně bojují s nelehkými životními situacemi i lhostejností systému.
Režie: Erika Hníková
Sólomámy

V Česku je přes 195 tisíc domácností, kde děti žijí s jedním z rodičů. V téměř většině případů neúplných rodin je právě matka ta, která řeší bydlení, práci, peníze nebo výchovu dětí. Tedy každodenní koloběh rodinného života. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu o domácnostech.

Jaký je vlastně status českých samoživitelek? Co si o nich Češi a Češky myslí? A na základě čeho se toto myšlení formuje? Ženy samoživitelky jsou často zobrazované jako plačící chudinky, stěžující si jak na svůj osud, tak na muže, kteří je opustili. Jako „sociální trosky“ neschopné akce. Podle sociologických průzkumů má ale mnoho sólomatek například dvě práce, aby uživily sebe a své děti, o nějaké neakčnosti skutečně nemůže být řeč, spíše může být řeč o hrdinství. K mediální stereotypizaci přispívají i čeští politici s hláškami, „že si za to ty ženy mohou samy a že musí nést odpovědnost za špatný výběr partnera“ (Jiří Čunek), tedy opět označení sólomatka rovná se „neschopná žena“, nebo jsou prý „některé ženy schválně samoživitelkami, aby dosáhly na dávky“ (Alena Schillerová), tedy sólomatka rovná se „prospěchářka“. Na sólomatky navíc lidé kladou podle sociologických průzkumů jiné nároky než na ostatní matky ve smyslu, když zůstala žena sama, bez manžela, bez partnera, měla by se nejen umět postarat o děti, ale navíc je i finančně zabezpečit. Sólomatky se pak často ocitají na pokraji fyzického vyčerpání z intenzivního rodičovství, protože je často skutečně nemá u dětí kdo vystřídat.

„Sólomámy“ je televizní dokumentární film, jehož cílem je přiblížit divákům společenskou problematiku samoživitelství. Dokumentární film kombinuje živé autentické situace s „mluvícími hlavami“ tří hlavních hrdinek. Hlavními postavami filmu jsou tři sólomatky Alena, Míša a Lucie. Ty se v průběhu natáčení ocitají v těžkých životních situacích, které musejí řešit. Míša se musí vystěhovat z bytu, protože nemá na nájem a neví, kam půjde se svým synem žít; Alena musí vzít druhou práci, aby uživila své tři dcery a snaží se skloubit pracovní a rodinný život; Lucie, která je relativně finančně zabezpečená a spokojená se svým singlovstvím, si začíná uvědomovat, že možná i jí chybí partnerský život. Dokumentární film „Sólomámy“ České televize by mohl přispět ke společenské debatě na téma sólomateřství.

Napište nám