Karel IV. v hodině

Jak ovlivnil Karel IV. osudy zemí českých? A jakým způsobem může současný film reflektovat skutečné historické postavy? Na této stránce naleznou pedagogové základních a středních škol materiály, které jim mohou napomoci provést jejich žáky těmito tématy na základě filmu Hlas pro římského krále.

Navržená metodika je využitelná například v hodině dějepisu nebo společenských věd. Konfrontuje ukázku z filmu s historickými prameny a vede tak žáky jednak k hlubšímu pochopení poměrů při příchodu prince Karla do Českého království, jednak k nahlédnutí do způsobu, jak zpracovává historické události současný film.

Metodika je vhodná pro žáky osmých a vyšších ročníků základních škol a pro střední školy. Je určena pro jednu vyučovací hodinu, případně pro dvouhodinový blok.

Materiály vypracovala Česká televize ve spolupráci sobecně prospěšnou společností EDUin, o.p.s. Jejich autorem je Michal Kaderka.

Ke stažení
  • Metodika pro pedagogy – DOC
  • Pracovní list pro žáky – DOC

Pokud byste měli zájem si některá metodická videa stáhnout, napište do Diváckého centra České televize: info@ceskatelevize.cz

Ukázka z filmu Hlas pro římského krále pro výuku

Karel IV. v hodině – ukázka

Karel IV. v hodině – ukázka