27 minut

Obsah dílu

Lidské vidění je výsledkem miliónů let adaptace na prostředí, ve kterém se druh Homo vyvíjel. Jeho principy - mechanické, optické, chemické, neurologické, psychologické – zůstavají, navzdory změnám, které vnesla do našich životů technika, prakticky stejné.

Stopáž27 minut
Další díl
Blackout

Přehled dílů

8 dostupných
Stopáž26 minut

Jednou nohou v absolutnu… druhou nohou na hraně

Odpovědnost vědce, etické hranice vědeckého bádání: Mohou být objevy z oblasti přírodních nebo technických věd podřízeny etickým kritériím?

11. 7. 2019 na ČT2
Stopáž27 minut

Elementární film

K čemu je základní výzkum, proč se staví obří laboratoře jako je hadronový urychlovač (LHC) a na čem pracují naši vědci v jednom z nejprestižnějších mezinárodních pracovišť CERN?

4. 7. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

Bytosti a aparáty

V čem se liší vnímání stroje a člověka? Film, který je částečně natočen i ozvučen počítačem, zkoumá vztah lidské bytosti a aparátu i unikátní prostor pro experimentování s virtuální realitou CAVE.

26. 6. 2019 na ČT2
Stopáž27 minut

Vpřed!

Výzkum elektromotorů v praxi: studenti ČVUT každoročně stavějí vlastní elektroformuli, se kterou se účastní prestižních mezinárodních závodů – tentokrát v Itálii.

19. 6. 2019 na ČT2
Stopáž27 minut

R.U.R.

Samostatné myšlení a z toho vyplývající jednání robotů zůstává stále realitou pro sci-fi, zatím může „plechovce“ vtisknout způsob reakce na přesný, konkrétní podnět pouze člověk.

12. 6. 2019 na ČT2
Stopáž27 minut

Blackout

Díl zabývající se současnými trendy v energetice, výrobou elektrické energie, a především rozvojem přenosových soustav a jejich ohrožením tzv. blackoutem, tedy kaskádovým výpadkem elektrického proudu, který může postihnout značná území a velmi ovlivnit naše životy.

5. 6. 2019 na ČT2

Napište nám