V čem se liší vnímání stroje a člověka? Film, který je částečně natočen i ozvučen počítačem, zkoumá vztah lidské bytosti a aparátu i unikátní prostor pro experimentování s virtuální realitou CAVE. Dokument z nového cyklu ČT a ČVUT o nejnovějších vědeckých objevech. Režie A. Slováková

Osmidílný cyklus dokumentů ČT a ČVUT mapuje současné objevy a experimenty ve špičkových laboratořích u nás i v zahraničí. Tématem filmu Andrey Slovákové je lidské a strojové vnímání přirozeného a virtuálního světa na příkladech výzkumů probíhajících na špičkovém polyfunkčním pracovišti ČVUT INSTITUTU INTERMÉDIÍ, které je platformou pro spolupráci technických a uměleckých oborů (architektů, scénografů, vizuálních umělců, programátorů atd.). Byla zde vyvinuta např. KAMERA ALTERA Michala Kindernaye, která si sama „rozhoduje“, kdy bude natáčet. Dokument nahlíží též do interaktivní laboratoře CAVE sloužící pro výzkumy virtuální reality. Hudbu k filmu „zkomponoval“ sám počítač.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD
ŽánrDokument