Svět je plný krásných a zajímavých míst. Ta nejpoutavější z nich jsou zapsána na listině světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Epizoda z francouzského dokumentárního cyklu

Pořad bylo možné přehrát do 30. 6. 2020
Video není k dispozici

Kyjevsko-pečerká lávra Na pahorcích tyčících se nad Dněprem se rozkládá slovutné město Kyjev. V 11. století dal kníže Jaroslav Moudrý, který přistoupil na křesťanskou víru, vybudovat ve městě nádherné pravoslavné památky. V roce 1037 byla na jeho příkaz postavena katedrála svaté Sofie, obdařená věží s pozlacenou bání a 13 kupolemi symbolizujícími Krista a jeho apoštoly. Nádherná vnitřní výzdoba chrámu, který měl konkurovat katedrále svaté Sofie v Konstantinopoli, se přímo inspirovala byzantským uměním. Apsidu zdobí monumentální mozaika Panny Marie vítající věřící. Celkem 260 metrů čtverečních mozaik a 3000 metrů čtverečních fresek pokrývá zdi, pilíře a klenbu chrámu. Kyjevská katedrála svaté Sofie je doposud jednou z nejvíce navštěvovaných svatyní slovanského světa. Kyjevsko-pečerský klášter, vybudovaný v blízkosti města, přispěl rovněž významnou měrou k šíření pravoslavné víry. V jeho středu se nalézá Uspenský chrám Zesnulé Panny Marie, pocházející z roku 1073. Přestože byl několikrát přestavěn, je svědectvím zrodu komplexu zvaného lávra. Tímto termínem jsou v Rusku označovány obzvlášť významné a rozsáhlé kláštery. V průběhu devíti století zde přibývaly stále nové a nové stavby, jako třeba kostel s refektářem svaté Antonína a svatého Teodosia. Obrovská freska na jeho zdech doprovází mnichy v jejich každodenním klášterním životě. V podzemí lávry se ukrývá to, co stálo u zrodu celého komplexu: podzemní jeskyně, kde se shromažďovali farníci a duchovní. V útrobách tohoto temného labyrintu odpočívají četné mumie mnichů. Jejich dokonalé konzervování bez jakékoli mumifikace bývá často interpretováno jako důkaz jejich svatosti. Kyjevsko-pečerská lávra a katedrála svaté Sofie, klenoty zářivého Kyjeva, figurují od roku 1990 na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Originální názevThe World's Most Beautiful Sites / Kiev - Ukraine
Stopáž3 minuty
Rok výroby 2006
 )D( ST
ŽánrDokument