Svět je plný krásných a zajímavých míst. Ta nejpoutavější z nich jsou zapsána na listině světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Epizoda z francouzského dokumentárního cyklu

Pořad bylo možné přehrát do 12. 12. 2020
Video není k dispozici

Klikněte pro větší obrázek Na březích řeky Guadalquivir v srdci Andalusie leží Córdoba, od roku 756 do roku 1236 hlavní město arabské dynastie Umajovců. Dodnes nese město ve své architektuře stopy této oslnivé civilizace, která dospěla k vysokému stupni rozvoje vědy a umění a vyznačovala se velkou mírou náboženské tolerance. Díky tomu žila v srdci města, ve čtvrti úzkých a křivolakých uliček zvané Juderia, významná židovská komunita. Malá synagoga je svědectvím prosperity córbobských Židů. Štuky jsou směsicí mozarabských motivů a žalmů v hebrejštině vytvářejících dojem bohaté dekorace. Umajovci postavili v Córdobě bezpočet budov, jejichž cílem bylo soupeřit s nádherou Konstantinopole a Bagdádu. Alcázar tak nese stopy chalífů. Jeho zahrady byly upraveny v nejčistší arabské tradici. Voda je zde pramenem života a moci. Nicméně nejkrásnějším svědectvím slavné minulosti je zcela jedinečná stavba Mezquita. V roce 785 zahájil první córdobský emír Abdurrahmán stavbu mešity. Přál si, aby byla stejně rozlehlá jako Velká mešita v Damašku a stejně skvostná jako Skalní chrám v Jeruzalémě. Tato mešita se stane nejvýznamnější svatyní západního islámu. Mihráb v jejím středu je orientován k Posvátné mešitě v Mekce. Modlitební sál, který kdysi zdobilo více než tisíc sloupů, jich má v současnosti 854. Jsou ze žuly, jaspisu a vzácných druhů mramoru. Avšak v roce 1236 zasáhla Córdobu reconquista. Město se vzdalo Ferdinandu III. Kastilskému a během následujících staletí katoličtí králové přistoupili k postupné úpravě mešity na kostel. V roce 1526 byla do části mešity vestavěna katedrála. Světlo světa spatřil nový architektonický unikát. Mísí se v něm všechny styly: pozdní gotika, renesance, baroko. Zrodila se jedinečná stavba, mešito-katedrála. Ta byla v roce 1984 zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Originální názevThe World's Most Beautiful Sites / Cordoue - Espagne
Stopáž3 minuty
Rok výroby 2006
 )D( ST
ŽánrDokument