Křížové cesty jsou připomenutím i toho, že naděje se často zrodí až na spáleništích našich nenaplněných očekávání. Dnes spolu s jezuitou Janem Regnerem navštívíme křížové cesty v Dobré vodě u Českých Budějovic, v Římově, ve Frymburku a v Píseckých horách. Režie S. Lazarová

Obsah dílu

Přehrát vše

Křížová cesta Dobrá Voda u Českých Budějovic Naděje se často rodí v beznaději. Na spáleništi našich očekávání. I o tom vypráví příběh křížové cesty. Křížová cesta by nebyla úplná, kdyby na jejím konci nebylo Ježíšovo vítězství nad smrtí. Křížem nic nekončí, kříž je v první řadě symbolem spásy. „Skrze kříž přišla do života radost a naděje,“ říká autorka křížové cesty v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Proto byla u zdejší křížové cesty přistavěna poblíž Božího hrobu kaplička, která tuto skutečnost připomíná.

Křížová cesta Římov Římovská křížová cesta je věrnou topografickou kopií křížové cesty v Jeruzalémě. Je dlouhá 5 kilometrů. Poetické názvy 25 barokních kapliček: Loučení, Poslední večeře, Stádní brána, U pusté vsi, U smutné duše, Na hoře Olivetské, U Jidáše, U chromého Žida, U Cedronu, Vodní brána, U Anáše, U Kaifáše, Malý Pilát, U Herodesa, Velký Pilát, Sv. Veronika, Popravní brána, U Šimona, Kalvárie, Pieta a Boží hrob vypráví o utrpení Ježíše, který na sebe vzal úděl člověka, i o tom, že za jeho nelidským utrpením stojí lidé.

Křížová cesta Frymburk K zdevastované a znovuobnovené frymburské křížové cestě se pojí příběhy lidí, kteří sem pravidelně přicházeli. Je s ní svázán i příběh místního patera Josefa Kříže, který byl v srpnu 1957 zatčen. Křížová cesta byla opět vysvěcena v roce 2000.

Křížová cesta Bolestné kameny Křížovou cestu „Bolestné kameny“ v Píseckých horách vytvořili pod vedením ředitele Pavla Sekyrky studenti. Nejdříve obeslali na šest set sociálních zařízení, včetně domovů důchodců a věznic. Zajímaly je příběhy klientů. Projekt měl za cíl uvědomit si bolesti moderního člověka a nabídnout cestu, která u každého z nás může vést k naději. I u těch, kterým jejich naděje zdánlivě dávno zhasla.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument