O povaze, ničení a ochraně české krajiny.

Dokumentární film zachycuje přírodní a architektonické krásy naší země v kontrastu s jejich stále postupující „civilizační“ devastací. Emocionálně působivé formální ztvárnění nenásilně dokládá, že další působení lidí na krajinu se bude muset napříště ubírat jinou, ohleduplnější cestou, jejímž určujícím komponentem musí být cit. To by si měla vzít za své především mladá generace. Pro inspirativní příklady v tomto směru stačí ohlédnout se do minulosti, neboť právě díky citlivému přístupu našich předků ke krajině je u nás stále ještě mnoho míst, kde je nám dobře, kam se rádi vracíme pro intenzivní pocit domova. Režie Josef Císařovský

Napište nám