Návraty k divočině – Slovenský ráj Dokumentární cyklus TS Ostrava je věnován třinácti národním parkům, které dnes najdeme na území bývalého Československa. Návraty k divočině zdůrazňují snahy uchovat v těchto místech ekosystémy nejméně ovlivňované člověkem. Každý díl si vybírá necelých třicet minut z vysílacího času, aby ukázal krajinářské hodnoty, vzácnou flóru i faunu, a podtrhnul při tom také pozitivní příklady soužití člověka s přírodou bez jakýchkoliv nevratných zásahů. Průvodcem nám bude Tomáš Kočko (rozhovor), hudebník a divadelník, jehož doménou je tvorba inspirovaná lidovou tradicí. Uvádí-li ve svém životopisu obdivný vztah k přírodě, je to ten správný chlapík, kterému jeho vystupování v tomto pořadu budete určitě věřit.

Začneme Velkou Fatrou, vydáme se na Šumavu, do Slovenského ráje, na Poloniny, v říjnu navštívíme Česko-Saské Švýcarsko, Muráňskou planinu a Pieniny, listopadové díly jsou věnovány Krkonošskému národnímu parku, Slovenskému krasu, Nízkým Tatrám a Národnímu parku Podyjí, poslední dvě prosincová vydání nás zavedou na Malou Fatru a do Tater.

Minulé projekty TS Ostrava zaměřené na ochranu přírody

Návraty k divočině – Šumava Připomeňme, že Televizní studio Ostrava přišlo za dobu svého působení s několika výraznými programovými počiny právě v oboru publicistiky pozitivně zaměřené na ochranu přírody. Pamětníci dodnes připomínají legendární Lovy beze zbraní, při kterých se ve studiu scházeli na besedu kumštýři i lidé, pro něž byl život v přírodě nejen koníčkem, ale i profesí. Romantika lesa a zachycení vzácných okamžiků ve světě zvířat pod názvem Po loveckých stezkách znamenala ještě v černobílých dobách významný posun směrem k větší dokonalosti takto zaměřené televizní práce.

Na konci devadesátých let se znovu ke slovu dostaly živé debaty o životním prostředí, tentokrát ovšem nešlo o mysliveckou romantiku, ale o témata odpovědného chování a nápravy chyb.

V posledním desetiletí se ostravská televize výrazně podílela na ekologicky zaměřených pořadech Přidej se, Hádání o přírodě v cyklu Na větvi. Život v souladu s přírodou a vztah ke krajině se často dostávaly ke slovu také v krátkých dokumentech cyklu Náš venkov. Dramaturgem těchto „nejmladších“ pořadů byl Jaromír Šlosar (rozhovor), jehož jméno najdete také v titulcích nového cyklu Návraty k divočině. Na přípravě spolupracoval s ochranáři a pracovníky správy jednotlivých národních parků, byl ale také v úzkém kontaktu s odborníky působícími na vysokých školách.