Lze jen tak porodit dítě, odevzdat ho cizímu páru a kráčet dál životem, jako by se nic nestalo?
Režie: Eva Tomanová.

Bezdětné páry a ženy, které si potřebují přilepšit, našly způsob, jak si vzájemně vypomoci. Bez právního rámce, na hraně zákona a podle úsloví, co není zakázáno, je dovoleno, se u nás rodí čím dál víc dětí náhradním maminkám. Ty slouží jako jakýsi inkubátor pro genetický materiál jiných páru. Lze ale porodit dítě, odevzdat ho někomu cizímu a kráčet dál životem jakoby se nic nestalo? Co když se takové dítě „nepovede“ anebo si to pár s rodičovstvím rozmyslí?

Režie: Eva Tomanová.

Duši neprodám na sociálních sítích

Napište nám