Příběh Vlastimily Šrůtkové, která se narodila v říjnu 1918 a jejíž život je propleten s velkými dějinami naší republiky.

Unikátní dokument Evy Tomanové přibližuje životní osudy pamětnice narozené v roce 1918, které se přirozeně prolínají s osudy československého státu. Paní Šrůtková se narodila v říjnu 1918 ve Vídni. Její život je propleten s velkými událostmi naší republiky. V dokumentu vzpomíná na heydrichiádu, okupaci i na svobodu po roce 1989. Dokument propojuje malé osobní dějiny s velkými národními dějinami. Vzniká tak výjimečné, pravdivé a především osobní svědectví, kdy můžeme sledovat, jak čas odděluje v pamětech stoletého člověka podstatné od nepodstatného.

Napište nám