Životní příběh výrazné osobnosti české kultury 20. století

František Pavlíček, který by se 20. listopadu dožil devadesáti let, je bezpochyby významnou postavou české kultury druhé poloviny dvacátého století. Patří k „silnější či svéhlavější“ části generace divadelníků a spisovatelů narozené ještě za první republiky, dospívající v době druhé světové války, sdílející či odmítající budovatelské nadšení padesátých let, zažívající nejúspěšnější profesní období v druhé polovině šedesátých let, které je následně ukončeno s nástupem normalizace.

Do české kultury se vystudovaný slavistik a estetik zapsal jako spisovatel, dramatik, scenárista dodnes úspěšných filmů a v neposlední řadě jako ředitel Divadla na Vinohradech. I když jeho ředitelování trvalo pouhých pět let (1965–1970), za jeho éry dospěla tato pražská scéna k jednomu z mála svých uměleckých vrcholů. A byl to právě František Pavlíček, kdo na Vinohrady tehdy angažoval herce, na kterých tato scéna stavěla svou popularitu další čtvrtstoletí po jeho nedobrovolném odchodu.

Napište nám