Miroslav Táborský představuje na známých i méně známých zvycích našich předků vytrácející se podobu tradičního Štědrého dne (2014). Režie M. Nešlehová

Období těsně po nejdelší noci v roce slavili lidé ještě v předkřesťanských dobách jako svátky smrti a znovuzrození slunečního vládce. Křesťané původní tradice nahradili oslavou narození spasitele Ježíše Krista. Tento čas je u nás spojen pravděpodobně s největším množstvím stále živých zvyků a rituálů v roce. Kde se ale zrodila tradice obdarovávání blízkých v tento den? Co a proč se nemá nabízet u štědrovečerního stolu? Proč byl tento den podle našich předků obzvlášť vhodným pro nejrůznější věštby?

Kam jsme se vypravili s kamerou

Kam jsme se vypravili s kamerou
Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 ST HD