Naše tradice

Boží hod a svatý Štěpán

26 minut

Boží hod a svatý Štěpán

Obsah dílu

Zatímco na oslavu Božího hodu se u nás tradičně scházejí lidé spíš v užším rodinném kruhu, svatý Štěpán probíhal i v minulosti ve znamení rozsáhlejších oslav a veselí.

Přehled dílů

26 dostupných
Stopáž26 minut

Silvestr a Nový rok

Datum, na které Nový rok připadal, se v minulosti mnohokrát změnilo. Až se zavedením juliánského kalendáře jsou poprvé doloženy bujaré lednové oslavy.

Premiéra neděle 2. 3. 2014 na ČT2
Stopáž26 minut

Tři králové

Připomínka legendy o mudrcích z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky.

Premiéra neděle 9. 3. 2014 na ČT2
Stopáž26 minut

Hromnice

Svátek pojmenovaný po posvěcených svíčkách zvaných hromničky slavíme 2. února. Pro křesťany vychází právě na tento den Uvedení páně do chrámu.

Premiéra neděle 16. 3. 2014 na ČT2
Stopáž26 minut

Masopust

Masopust neboli fašank je třídenní svátek, po němž následuje čtyřicetidenní půst. Naši předkové si vydatnou hostinou a mimořádně rozverným průvodem zpříjemňovali dlouhé zimní období.

Premiéra neděle 23. 3. 2014 na ČT2
Stopáž26 minut

Velikonoce a Smrtná neděle

V předkřesťanských dobách příchodem jara začínal nový rok. Pro křesťany toto období přináší nejdůležitější svátky roku, oslavu mučednické smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Velikonoce.

Premiéra neděle 6. 4. 2014 na ČT2
Stopáž26 minut

Pašijový týden

Pašijovým týdnem si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, zradu, ukřižování, vzkříšení. Prvním důležitým dnem tohoto týdne je Škaredá středa, které nám má připomínat Jidášovu zradu.

Premiéra neděle 13. 4. 2014 na ČT2

Napište nám